ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İLE AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI-2021

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile “Özel Eğitim Çocuklarıyla Akademik Çalışma Programı” düzenlendi. 4 haftalık olan bu programda resim, spor ve gastronomi alanında akademisyenlerin desteğiyle eğitimler verildi. Bu programın amacı özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesini sağlamak ve farklı alanlardan aldıkları eğitimlerle çocukların birbiri ile yardımlaşmasını ve iş birliği yapmasını sağlamaktır. Aileler, akademisyenler ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri gönüllülük esaslı olarak bu çalışmaya katkı sunmuşlardır.